среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż głazy ogrodzenia te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało biegłym okiem z trudem je rozróżnić.

Chociaż głazy ogrodzenie te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż niekiedy mało wprawnym ślepiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, lekkiej obróbce oraz stosunkowo niskiej odpłatności. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka lub wstępnie obrabia, stawia na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przesyła do miejsca budowy balaski PCV na plot i bramę sztachetowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak połączony spoiwem piasek, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapiennym. Oprócz podstawy zlepiających występują tam również pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się odcień skał na sztacheta plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet, przybierają one wtenczas wielorakie atramenty czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak wielkich złóż wycina się największe bloki, użytkowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można też ciąć na sześciany o regularnych zarysach, używane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Można też je rozdzielać przy pomocy specjalistycznych klinów a także dłut na małe, nieregularnych konturów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z Winylu wykorzystuje się również wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród nagromadzonych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż i ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na ogrodzenia PCV na plot i furtę sztachetowa. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie można zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przydają się piaskowce krzemionkowe, jako że są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru skweru a także naszych zamiłowań forma kamiennych płyt może być różnorodny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto przyciętych prostokątów względnie kwadratów. Murki i sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek konstruuje się z skał różnorodnego kształtu, zestawionych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje z fragmentów o niesymetrycznych kształtach, trzeba je odpowiednio łączyć tzn. tak, by postać każdego następnego łączył się z poprzednim. Żeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe szczeliny w środku wolno dopełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do budowy ogrodzenia należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur ekspresowo niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają też mchem i glonami. Można temu zapobiec pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań czy też rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy oskrobywać brud z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą pozostać ostre rysy. Sprofilowane firmy oczyszczają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego szorowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak potrzebujemy, ażeby głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий