среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma wypadkami.

Konstrukcja balaski z PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie poza szczególnymi wypadkami.

Plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty plastykowe na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plot PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane balustrady z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy projektowane plotki plastikowe na plot i furtkę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий